Leerlingen primair onderwijs, 2011/’12 en 2017/’18

Aantallen leerlingen primair onderwijs naar geslacht, migratieachtergrond en regio
Opdrachtgever: ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid nav kamervragen.