Elektriciteitsproductie windturbines 2017

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met windturbines.
In de tabel worden de aansluitingen van windturbines ingedeeld naar activiteit van de juridisch eigenaar van de windturbines.