Agrifood-gerelateerde goederenexport in Noord-Brabant

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vier maatwerktabellen samengesteld over de goederenexport van de bedrijfstak agrifood en de topsector agrifood, op regionaal niveau voor de periode 2015-2017.
De tabellen worden gedifferentieerd naar het COROP-gebied Noordoost-Noord-Brabant en de provincie Noord-Brabant. Er is onderscheid gemaakt naar handelspartners en zeggenschapsrelaties. De verslagjaren zijn 2015-2017.