Pompoenen 2015 - 2018

Een bestand zoeken
Een kwart van de 754 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2018 in Flevoland. Het pompoenareaal in Flevoland nam 27 procent af ten opzichte van 2017. In vrijwel alle provincies nam het areaal pompoenen af. De handel in pompoenen lag in de eerste vijf maanden van 2018 wat hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.
Nederland telde dit jaar 350 bedrijven met pompoenen. Vorig jaar waren dat er nog 366. In Flevoland teelden 42 bedrijven pompoenen, tegen 53 in 2017. In de meeste provincies werd in 2018 minder grond gebruikt voor het telen van pompoenen. In Groningen was de daling het grootst en kromp het pompoenareaal met de helft.