Innovatie en R&D per provincie en Corop-gebieden

In deze maatwerktabellen staat informatie over het aandeel technologische innovatoren per provincie, uitgesplitst naar industrie en dienstensector. Ook zijn voor deze uitsplitsingen de uitgaven aan technologische innovatie berekend. Verder bevatten de maatwerktabellen informatie over de uitgaven aan eigen R&D per provincie, uitgesplitst naar publieke en private uitgaven. Daarnaast is er gegeven hoeveel arbeidsjaren hiermee gemoeid zijn. Tot slot is er voor de 10 grootste Corop-gebieden aangegeven wat de private R&D-uitgaven zijn alsmede het aantal arbeidsjaren dat hiervoor is ingezet.
In deze maatwerktabel staat informatie over innovatieve bedrijven in Nederland en hun uitgaven aan innovatie en R&D. Voor de R&D-uitgaven zijn de private uitgaven ook naar de grootste COROP-gebieden gegeven.