Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2018

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).