BUS P Bijstandsuitkeringen en bedragen, 2013-2017

Het aantal bijstandsuitkeringen en bijbehorende betaalbaar gestelde bedragen.

In deze tabellenset staat voor de maanden maart en september 2013 tot en met 2017 het aantal algemene bijstandsuitkeringen, uitgekeerd aan personen tot de AOW-leeftijd die thuiswonend of dakloos zijn. Daarnaast wordt het bijbehorende betaalbaar gestelde bedrag weergegeven. Deze gegevens worden uitgesplitst naar leefvorm, leeftijd, statushouders en het aantal kostendelers.

Gebruiker: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid