Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2016

Tabel met eindverbruik van energie uit aardwarmte, biomassaketels voor warmte bij bedrijven en biogas naar provincie in 2014-2016.
In de tabel wordt het bruto eindverbruik van energie uit enkele hernieuwbare bronnen uitgesplitst naar provincie en verbruikscategorie. Het gaat bij de verbruikscategorieën om elektriciteit, warmte en vervoer.