Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag, 2018

Maatwerktabellen over huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in 71 Nederlandse gemeenten in 2018
Maatwerktabellen over huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in 71 Nederlandse gemeenten in 2018. De gegevens zijn gesplitst naar wijk en soort opvang. Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).
Voor de gemeente Lelystad is een aparte tabel gemaakt met wijkindelingen die afwijken van de standaard CBS-wijkindeling. Dit maatwerk is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer 180710.