Vervoersstromen de Kempen, 2016

© Alrik Swagerman
Maatwerktabellen over woon-werkregio’s en woon-schoolregio’s in de Kempen.

Het Rural Data Center (RDC) De Kempen is gevraagd om een bijdrage te leveren aan de nieuwe mobiliteitsstrategie. Als start is gekozen om de potentiële vervoersstromen in het kader van woon-werk verkeer en woon-school verkeer in beeld te brengen.

Opdrachtgever: Rural Data Center De Kempen.