Bodemgebruiksrekening 2012-2015

Tabel met de plussen en minnen in bodemgebruik per provincie.
De cijfers geven ook aan welke vorm van bodemgebruik heeft ingeleverd en waar dit naar toe is gegaan in de jaren 2012-2015.