Opleidingsniveau 15-74 jarigen wijken Etten-Leur, 2015

Hoe het opleidingsniveau van 15-74 jarigen in de gemeente Etten-Leur over de wijken varieert.
Percentage lager, middelbaar en hoger opgeleiden van 15-74 jaar per wijk in Etten-Leur, 2015; Opdrachtgever: gemeente Etten-Leur.