Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2017

Wanbetalers zorgverzekering 2017 naar achtergrondkenmerken.
  • De maatwerktabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar de kenmerken leeftijd, geslacht, herkomstgroepering, zorgtoeslag en regio;
  • Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal 6 maanden;
  • Het betreft de situatie op 31 december 2017 (peildatum).