Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2016, uitbreiding

Wanbetalers zorgverzekering 2016 naar inkomen en life-events.
  • De maatwerktabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar inkomensontwikkeling en life-events;
  • Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal 6 maanden;
  • Het betreft de situatie op 31 december 2016 (peildatum).