Studie- en woonbeslissingen 2007-2016

Het aandeel afgestudeerde havisten en vwo-leerlingen die direct instromen in het hoger onderwijs, en het aandeel Hbo- en WO studenten die binnen vier maanden na het begin van hun studie uitwonend zijn.

De tabellen geven de aandelen weer per jaar waarin de afgestudeerde havisten en vwo-leerlingen het middelbareschooldiploma behaalden. De tabellen zijn uitgesplitst naar migratieachtergrond en geslacht. De onderzoekspopulatie voor de tabellen over studeren bestaat uit alle afgestudeerde havo- en vwo-leerlingen van tien opeenvolgende jaren: 2007 tot en met 2016.

Deze tabellen bevatten een nadere uitsplitsing van de cijfers uit het artikel 'Studeren en uit huis gaan nog haalbaar?, naar migratieachtergrond en geslacht.