Invoer van dranken en tabak door Bonaire 2017

Deze tabel bevat informatie over de invoer van dranken en tabak door Bonaire in 2017
De tabel is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2017. Dranken en tabak zijn uitgesplitst volgens het Geharmoniseerd Systeem (2002).