Indirecte export naar het Verenigd Koninkrijk

Deze tabellenset geeft informatie over de toegevoegde waarde die Nederland genereert dankzij de indirecte export (via andere EU-landen) en directe export naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Tevens is gekeken naar de toegevoegde waarde die andere EU-landen dan Nederland halen uit de export naar het VK, zowel direct als indirect (via Nederland). Tenslotte is er specifiek aandacht voor de herkomstlanden ten aanzien van de invoer ten behoeve van de wederuitvoer naar het VK.
Deze maatwerktabellen maken onderdeel uit van het lopende onderzoek ‘Brexit impact’ dat in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt uitgevoerd door het CBS. Het onderzoek is onderdeel van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert dit onderzoeksprogramma. Veel van de onderzoeken binnen dit programma zijn diepgaand en langlopend van aard. De meeste bestaan uit verschillende fases waarvoor tussentijdse notities worden opgeleverd. De definitieve notities worden vanwege de technische aard gepubliceerd onder Verdieping in het Dossier Globalisering.