Financiële kengetallen zorginstellingen 2017

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2017, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.

In deze tabel zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een select aantal financiële kengetallen over het jaar 2017 ingedeeld in tien gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een individuele zorginstelling met de grenswaarden behorende bij deze decielen kan de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark).

Opdrachtgever: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).