Vermogen zelfstandigen

Maatwerktabel met informatie over het vermogen van zelfstandigen zonder personeel, zelfstandigen met personeel en van werknemers op 1 januari 2016.
Deze tabellen bevatten informatie over het vermogen van zzp'ers, zmp'ers en werknemers voor het jaar 2016. De gegevens worden uitgesplitst naar vermogensbestanddelen en -klassen. Het betreft alleen zelfstandigen en werknemers voor wie het inkomen uit ondernemerschap of arbeid de voornaamste inkomensbron is.