Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen

Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen 2015-2017

Aanbod en gebruiktabellen

De aanbodtabel beschrijft het aanbod van goederen en diensten verbijzonderd naar productgroepen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen binnenlandse productie door bedrijfsklassen en invoer van al deze productgroepen. Een regel van de aanbodtabel geeft een beschrijving van het aanbod van een bepaalde productgroep. De gebruiktabel beschrijft het gebruik van goederen en diensten er bijzonder naar productgroepen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen intermediair verbruik doorbedrijfsklassen en finale bestedingen. Een regel van de gebruiktabel geeft een beschrijving van de bestemmingen van een bepaalde productgroep.

Input-outputtabellen

Ook in de input-outputtabel worden aanbod en gebruik beschreven. Hier wordt echter het gebruik niet gespecificeerd naar productgroep zoals in de gebruiktabel, maar naar bedrijfsklasse van herkomst dan wel naar invoer. In deze tabel worden zodoende de relaties tussen diverse producenten en hun afnemers beschreven. De input-outputtabel wordt afgeleid uit de aanbod- en gebruiktabellen.

Downloads