Suïcidecijfers naar GGD van overlijden

Zelfdoding naar GGD-regio en halfjaarsperiode, 2013-2017
De maatwerktabel bevat gegevens over sterfgevallen naar type (zelfdoding of totaal sterfte), periode van overlijden (januari-juni of juli-december) en GGD-regio. Voor de indeling naar GGD-regio is gekeken naar de GGD-regio van overlijden en waarbij zowel personen ingeschreven in de GBA/BRP als personen die niet ingeschreven stonden in de GBA/BRP meegeteld worden. Het betreft statistiekjaren 2013-2017. De cijfers over 2017 zijn voorlopig.

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 180556. Opdrachtgever: GGD Amsterdam en FARR.