Werkenden met een kleine beurs, 2014

Omslag publicatie Werkenden met een kleine beurs
In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen.

Van huishoudens op of onder de armoedegrens is bekend dat zij veel financiële problemen ervaren. Minder is bekend over de groep Nederlanders die net boven het sociaal minimum zitten. Dit onderzoek, dat mogelijk is gemaakt door Instituut Gak, is gericht op het verkrijgen van inzicht in de leefwijze en het bestedingspatroon van deze groep.

Bij het rapport is een bijlage geplaatst met daarin de highlights van het onderzoek voor onderzoekers en beleidsmakers.