Personen met bijstandsuitkering naar gemeente, HY2 2017

Deze tabellen bevatten regionale cijfers over (personen met) een bijstandsuitkering. Het betreft uitkeringen voor bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen. In de tabel op gemeenteniveau worden de personen met een bijstandsuitkering uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.
Deze tabellen bevatten regionale cijfers over (personen met) een bijstandsuitkering. Het betreft uitkeringen voor bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen. In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is deze maatwerktabel op wijkniveau en op gemeenteniveau samengesteld. In de tabel op gemeenteniveau worden de personen met een bijstandsuitkering uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Opdrachtgever: VNG