Inkomen van huishoudens met kinderen jonger dan 12 jaar

Inkomen van huishoudens met kinderen jonger dan 12 jaar
Deze tabel geeft het besteedbaar huishoudensinkomen van huishoudens met minimaal 1 kind jonger dan 12 jaar. De tabel is gebaseerd op de voorlopige cijfers van het jaar 2015.