Aanvulling Basismonitor gemeente Groningen, 2018

Groep jongeren op de fiets
© Hollandse Hoogte / David Rozing
Cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeenten Groningen en Ten Boer, over onder andere arbeidsparticipatie, hoogst behaald opleidingsniveau, huishoudens en personen die van een laag inkomen leven, zelfstandig wonen, leerlingen in het voortgezet onderwijs, leerlingen met een achterstand, voortijdig schoolverlaters en de gemiddelde standaardscore van de eindtoets basisonderwijs.
Dit maatwerk is gemaakt in opdracht van de gemeente Groningen, ter verrijking van de gemeentelijke ‘Basismonitor’ door CBS UDC/Groningen.