Inkomensverdeling gemeente Zwolle, 2011-2015

Erratum:

Op 20 juni 2018 is door het CBS een tabellenset gepubliceerd met diverse cijfers uit de inkomensstatistiek over Zwolle. De cijfers in de tabellen 1-4 dienen betrekking te hebben op personen van 18 jaar tot aan de AOW leeftijd, maar gingen abusievelijk over personen van 0 jaar tot aan de AOW leeftijd. De tabellen zijn daarom opnieuw samengesteld, zodat de cijfers nu overeenkomen met de tabeltitels.
Voor gemeente Zwolle zijn het aantal personen naar sociaaleconomische categorie, inkomensverdeling en Gini-coëfficiënt van huishoudens met inkomen berekend. Alle cijfers zijn gemaakt voor de gemeente Zwolle en voor de wijken van Zwolle volgens een aangepaste wijkindeling (de Buurt-voor-Buurt wijken).
Dit maatwerk is gemaakt vanuit het CBS UDC/Zwolle.

Downloads