Arbeidsdeelname van technici, 2013-2017

Cijfers over technische opleidingen, beroepen en sectoren naar landsdeel, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en grootteklasse, 2013-2017.
In 2013 hebben onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio's en het Rijk het nationaal techniekpact gesloten. Doel van dit pact is om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en zo het tekort aan technisch personeel terug te dringen. Ook dit jaar heeft het ministerie van EZK aan CBS-CvB gevraagd om een update van de Monitor techniekpact te voorzien van cijfers. Het gaat om het toevoegen van verslagjaar 2017 en een uitsplitsing naar grootteklasse van het bedrijf waar de persoon werkt.
Opdrachtgever: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Downloads