niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden juli 2017

Het team Sociale Zekerheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een maatwerktabel opgesteld over het aantal niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden in juli 2017.
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)