Jongeren naar startkwalificatie en regio, 2017

Jongeren 12 t/m 26 jaar, naar onderwijspositie, startkwalificatie, leeftijd, arbeidsmarktpositie en regio, oktober 2017.
Van jongeren van 12 tot en met 26 jaar is weergegeven of ze een startkwalificatie hebben. Van de jongeren zonder startkwalificatie is weergegeven of ze nog ingeschreven zijn in het onderwijs. Van de jongeren die geen startkwalificatie en geen onderwijsinschrijving hebben is weergegeven of ze werknemer zijn. Gegevens zijn uitgesplitst naar leeftijd en regio. Peildatum 1 oktober 2017. Opdrachtgever: Ministerie van OCW.