Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2016

Maatwerktabellen met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf in 2016.
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.