Premies inkomensverzekeringen zelfstandigen, 2011-2016

Deze tabellen bevatten informatie over premies inkomensverzekeringen (arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente) van zelfstandigen met en zonder personeel voor de jaren 2011 tot en met 2016.
De gegevens worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van de zelfstandige, zoals de bedrijfstak waarin deze werkzaam is.
Het betreft zelfstandigen van wie het inkomen uit hun werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.