Goederenexport totaal en topsector Agrifood naar regio

In deze maatwerktabellen heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers samengesteld over de internationale handel in goederen van de Nederlandse economie en in de topsector Agrifood, op het niveau van Nederland en de regio’s Noordoost-Noord-Brabant, Noord-Brabant, FoodValley en Gelderland.
In deze maatwerktabellen staat informatie over de goederenexport van de Nederlandse economie en de topsector Agrifood, in de provincies Noord-Brabant en Gelderland, het COROP-gebied Noordoost-Noord-Brabant en de regio FoodValley. De goederenexport is per regio in euro’s gegeven. De cijfers hebben betrekking op tweejaarlijkse verslagjaren in de periode 2010-2016. De maatwerktabellen zijn geproduceerd in opdracht van de gemeente Ede.

Downloads