Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2009/’10 en 2013/’14 per studierichting.
In opdracht van het ministerie van OCW zijn gegevens samengesteld over het arbeidsmarktrendement van studierichtingen in het hoger onderwijs. Van de mensen die in het studiejaar 2009/'10 met een diploma uitstroomden uit het hbo en wo, zijn de arbeidsmarktkenmerken bepaald 1 en 5 jaar na uitstroom uit het onderwijs. Voor het uitstroomcohort 2013/’14 zijn de arbeidsmarktkenmerken bepaald 1 jaar na uitstroom. Deze publicatie bestaat uit een tabellenset en een factsheet.