Arbeidsmarkt mbo-schoolverlaters 2014/’15-2015/’16

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters van ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland uit schooljaar 2014/'15 en 2015/’16.

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters van ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland uit schooljaar 2014/’15 en 2015/’16. Van de mbo-schoolverlaters wordt de arbeidsmarktpositie weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar locatie, team, domein, beroepsopleiding, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.

Er zijn twee tabellen opgeleverd:

  • Mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2014/’15 met de arbeidsmarktpositie in 2015 en 2016;
  • Mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/’16 met de arbeidsmarktpositie in 2016.

De arbeidsmarktpositie is in deze tabellen uitgesplitst naar werknemers en uitkeringsontvangers. Voor de werknemers is het aantal dat 12 uur of meer per week werkt weergegeven.

Naast de arbeidsmarktpositie wordt voor mbo schoolverlaters uit schooljaar 2014/’15 de terugstroom in het onderwijs weergegeven en de schoolverlaters die op 1 oktober 2016 niet meer als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.

Downloads