Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt

Aantal particuliere huishoudens naar kwintielgroep van de inkomensverdeling per wijk/buurt van een selectie van gemeenten, 2014 en 2015.

Tabel 3.3:
Inkomensverdeling van particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens) met inkomen per 20%-groep van de landelijke verdeling van het besteedbaar huishoudensinkomen / het gestandaardiseerde huishoudensinkomen, 2014 en 2015.

Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).