Uitstroom van leerlingen uit speciaal onderwijs

Cijfers over de uitstroom van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag weten hoeveel leerlingen uit cluster 3 (verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen) in het voorgezet speciaal onderwijs zitten en wat er de afgelopen jaren precies met deze leerlingen gebeurd is als ze het voortgezet speciaal onderwijs hebben verlaten.
Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Downloads