Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet

Personen met een loonkostensubsidie participatiewet in het kader van re-integratie op 31 december 2017, naar verstrekkende gemeente (gemeentelijke indeling per 1-12017 en 1-1-2018).
Opdrachtgever het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Downloads