Verkeersdoden onder jongeren, 2017

Het aantal jongeren dat is overleden als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond.
Deze tabel bevat het aantal jongeren (12 t/m 24 jaar) dat is overleden als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond. Het gaat dus om zowel inwoners als niet-inwoners. De gegevens zijn opgesplitst naar leeftijdsklasse, geslacht, wijze van deelname en provincie van ongeval. In de tabel is het statistiekjaar gelijk aan het jaar waarin het ongeval plaatsvond. Het jaar van ongeval hoeft niet gelijk te zijn aan het jaar van overlijden.

Downloads