Bonaire, bevolkingscijfers per buurt

lokale kinderen met hun fietsen in kralendijk op Bonaire.
© Hollandse Hoogte
Bevolkingsgegevens en huishoudensgegevens per buurt op Bonaire, 2012 en 2017.
In deze tabellenset wordt per buurt van Bonaire een demografisch overzicht van de bevolking gegeven voor de peilmomenten 1 januari 2012 en 1 januari 2017. De gepresenteerde gegevens betreffen, leeftijd/geslacht, huishoudenssamenstelling, plaats in het huishouden, geboorteland, nationaliteit en geboortegebied/nationaliteit.