Onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein

Basistabellen die ten grondslag liggen aan de cijfers zoals gepubliceerd in het rapport Education and labour market in the security domain. Deze basistabellen bevatten de meest gedetailleerde gegevens over het aantal werkzame personen in een veiligheidsgerelateerd beroep, ingeschreven studenten in een veiligheidsgerelateerde studie en hun arbeidsmarktperspectieven. De studie is uitgevoerd in opdracht van The Hague Security Delta.
In dit onderzoek is veiligheid breed gedefinieerd. Het bevat de traditionele veiligheidsberoepen zoals politiemensen, militairen en beveiligers. Maar ook meer algemene veiligheidsberoepen zoals advocaten en rechters en de bijbehorende opleidingen; beroepen en opleidingen die bijdragen aan veiligheid op een meer institutioneel niveau. De veiligheidsgerelateerde beroepen zijn geselecteerd uit de International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008). De veiligheidsgerelateerde studies zijn geselecteerd uit de lijst van opleidingen zoals gehanteerd binnen het middelbaar beroepsonderwijs (CREBO-codes) en het hoger onderwijs (CROHO-codes) en voor zover bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Politieacademie en de Koninklijke Militaire Academie behoren hier niet toe. De onderwijsrichting van de werkzame beroepsbevolking komt uit de International Standard Classification of Education (ISCED-F 2013). De uit deze classificaties geselecteerde veilgheidsgerelateerde beroepen en -opleidingen zijn in het bestand opgenomen.