Werknemers naar contractsoort en bedrijfstakindeling

Op verzoek van de inspectie SZW is een maatwerktabel samengesteld voor het aandeel werknemers naar contractsoort voor een maatwerk bedrijfstakindeling.
Voor deze specifieke bedrijfstakindeling is ook het aantal bedrijven, het aantal werknemers, het aantal eenmanszaken, het aantal uitzendkrachten en het aantal bedrijven met personeel gegeven. Deze gegevens staan niet op de CBS-website maar zijn op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl onder vermeding van "nummer 170810".