Doorstart na faillissement fase II

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzocht wat de baangevolgen zijn voor werknemers die in dienst waren bij bedrijven die failliet gingen en een doorstart maakten. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt of en in welke mate selectief groepen van werknemers of bepaalde contractvormen overgenomen worden bij de doorstart van een bedrijf.
In de eerder gepubliceerde eerste fase van dit onderzoek zijn de doorstartende bedrijven geïdentificeerd. Op basis van deze identificatie van doorstartende bedrijven kan in dit tweede deel van het onderzoek bepaald worden in welke mate groepen van werknemers van de gefailleerde onderneming in dienst zijn gekomen bij het doorgestarte bedrijf.

Relevante links