Nederlandse landbouwexport naar Duitsland

Deze maatwerktabel geeft informatie over de Nederlandse landbouwexport naar Duitsland voor de jaren 2012 en 2017.
Daarbij wordt zowel een uitsplitsing gemaakt naar soorten landbouwgoederen als een onderscheid tussen wederuitvoer en uitvoer van Nederlandse makelij.