Sterftefracties naar opleidingsniveau, 2012-2014

Gegevens over de gemiddelde sterftefracties in de periode 2012-2014 van de werkzame bevolking uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en GGD-regio.
De cijfers dienen als input voor een onderzoek van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam in opdracht van gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam (GVB).
Een gelijksoortig maatwerk is uitgevoerd in februari 2017. In huidig maatwerk zijn de uitsplitsingen naar opleidingsniveau en verschillende leeftijdscategorieën toegevoegd. De uitsplitsing naar GGD-regio’s is daarentegen ingedikt.
Opdrachtgever: GGD Amsterdam

Downloads