Longitudinale Analyse Sociaal Domein, 2015

In opdracht van VNG Realisatie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een onderzoek uitgevoerd naar het sociaal domein in 2015. Hieronder vallen personen die ergens in de loop van 2015 gebruik hebben gemaakt van een regeling in het kader van de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet.

Het resultaat bestaat uit een drietal microdatabestanden en een tabellenset. De microdatabestanden betreffen:

  • het peilmomentenbestand: informatie over het gebruik van regelingen in het sociaal domein, het beroep op uitkeringen, het hebben van werk en diverse achtergrondkenmerken op 1 januari en 1 juli van 2015 en 2016;
  • het life-eventsbestand: informatie over bepaalde ‘kantelmomenten’, onder andere scheidingen, verlies van een dierbare (gezin), detentie, proces-verbaal op verdenking van een misdrijf, slachtoffer van een misdrijf, het behalen van een diploma, in de periode 2010/2012 t/m 2014, en in 2015;
  • het trajectenbestand: biedt nader inzicht (bovenop het peilmomentenbestand) in regelingen in het sociaal domein en ook in kenmerken van banen (2015).

Onderzoekers van geautoriseerde instellingen kunnen onder voorwaarden zelf onderzoek doen op deze microdatabestanden. Meer informatie hierover is te vinden op Microdata zelf onderzoek doen.
De tabellenset omvat vier tabellen die zijn samengesteld vanuit de microdatabestanden. In de tabellen zijn verschillende aspecten van het gebruik van regelingen in het sociaal domein uitgesplitst naar woongemeente en -wijk op 1 januari 2015. De informatie uit de tabellenset zal binnenkort beschikbaar worden gesteld door VNG Realisatie via haar webplatform Waar staat je gemeente en de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om tegen betaling aanvullend maatwerkonderzoek op de microdatabestanden te laten verrichten door het CBS. Verdere informatie over het laten uitvoeren van maatwerkonderzoek is te vinden op Onderzoek op maat.