Onderzoek op maat

Hebt u betrouwbare cijfers nodig voor beleidsonderbouwing, brancheonderzoek of marktonderzoek? Met het rijke aanbod aan microdata en de expertise van het CBS kunt u precies die informatie ontvangen die u nodig hebt. Wij kunnen maatwerk op bestaande data verrichten, maar ook een volledig nieuw onderzoek uitvoeren.

Maatwerk op bestaande data

CBS kan onderzoek op maat uitvoeren op basis van alle databestanden die we al tot onze beschikking hebben.

Maatwerkproducten van het CBS

Analyse

Enkele voorbeelden van analyses die wij kunnen uitvoeren:

 • het leggen van dwarsverbanden tussen onderwerpen (koppelen van verschillende bestanden);
 • het volgen van ontwikkelingen over een langere periode (opzetten van een beleidsmonitor);
 • onderzoek doen ten behoeve van beleidsevaluaties;
 • het onderzoeken van een samenhang met regressieanalyses.
 • het koppelen van uw eigen data aan CBS bestanden.

Producten

U ontvangt het onderzoeksresultaat op de door u gewenste manier. Wij bieden een breed scala aan producten:

 • Rapport - In een onderzoeksrapport worden de gegevens voorzien van een beschrijving van de uitkomsten en een uitleg van de onderzoeksmethode.
 • Maatwerktabel - Wij maken tabellen specifiek naar uw wensen. Ook draaitabellen en filtertabellen behoren tot de mogelijkheden.
 • Factsheet - Een beknopt overzicht van met name figuren, grafieken en tabellen over een bepaald onderwerp.
 • Dashboard - Een interactieve tool om zelf snel en overzichtelijk uitkomsten te kunnen analyseren.
 • Kaart - Regionale uitkomsten worden geografisch weergegeven. Dit kan bijvoorbeeld op land-, gemeente- of wijkniveau zijn.
 • Overig - Wij kunnen nog veel meer. Hebt u een vraag, neem dan gerust contact op.

Voorbeelden van onze producten vindt u in de etalage CBS Maatwerk.

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd op de CBS-website en zijn daarmee voor iedereen toegankelijk. Uiteraard kunt u als opdrachtgever wel voorinzage krijgen, conform ons publicatiebeleid.

Wij bieden ook een overzicht van alle maatwerkpublicaties van CBS.

Volledig nieuw onderzoek

Beschikken wij nog niet over de benodigde data, dan kunnen we deze vaak voor u vergaren.  Zo kunt u een volledig nieuw onderzoek laten uitvoeren of een bestaand onderzoek uitbreiden: u kunt de expertise van CBS gebruiken.

Volledig onderzoek

Van het ontwikkelen van een vragenlijst tot het opleveren van een rapportage. Als u kiest voor een volledig onderzoek, dan verzorgt CBS o.a.:

 • Het ontwerpen, programmeren  en testen van vragenlijsten;
 • Het adviseren over en ontwikkelen van een benaderstrategie;
 • Steekproeven en weging;
 • Dataverwerking: ophalen van de verzamelde gegevens, samenstellen uniform datamodel, gaaf maken, uitvoeren van controle en correctie, maken van afleidingen, opstellen onderzoeksdocumentatie;
 • Typeren/classificeren van antwoorden;
 • Indien gewenst: verrijken van de enquêtedata met gegevens uit registraties;
 • Samenstellen van beveiligde bestanden;
 • Plausibiliteits- en nonresponsanalyses.

Meeliften

Het toevoegen van één of enkele vragen aan een bestaande CBS-vragenlijst. Dit heeft als voordeel dat u geen ontwikkelkosten voor een heel nieuw onderzoek heeft, maar gebruik maakt van een bestaande methode.

Meerwerk

CBS kan bij een bestaand onderzoek in uw regio meer respondenten uitnodigen. Door deze ‘oversampling’ in een door u gewenst gebied, kunt u gedetailleerdere uitspraken doen over die populatie. Ook hierbij maakt u gebruik van bestaand onderzoek.

Voorbeeld van recent onderzoek

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN), 2015-2018
Dit is een grootschalig onderzoek onder ruim 35.000 respondenten. Met dit onderzoek wordt de mobiliteit van de Nederlandse bevolking in kaart gebracht.
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat.

Algemeen

Databronnen

CBS kan u statistische informatie op maat leveren van alle onderwerpen die deel uitmaken van het CBS-werkprogramma.

Voor wie

Ministeries, planbureaus, provincies, gemeenten, universiteiten, onderzoeksbureaus en het bedrijfsleven, elke organisatie kan onder bepaalde voorwaarden aan CBS een opdracht geven.

Werkwijze

U bespreekt uw wensen met CBS maatwerk. Dit team weet precies wat er mogelijk is en werkt nauw samen met de inhoudelijke experts. U krijgt dan snel een indruk van de mogelijkheden en een globaal idee van de kosten. Hebt u het gevoel met ons verder te willen? Dan stellen we een offerte op volgens de daarvoor geldende voorwaarden.

Kwaliteit

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij CBS hoog in het vaandel, zoals u kunt lezen in onze kwaliteitsverklaring.

Kosten

Voor iedere opdracht stellen wij een kostenopgave op waarbij we werken met vaste uurtarieven.

Contact

Voor meer informatie of het verlenen van een opdracht kunt u contact met ons opnemen: