Jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf, 2015

Cijfers over jongeren met samenloop binnen jeugdbescherming (reguliere ondertoezichtstelling en reguliere voogdij) en met jeugdhulp met verblijf.
In opdracht van het Verwey-Jonker Instituut is deze maatwerktabel samengesteld over 2015. Dit is een herhalingsopdracht, na de eerdere maatwerktabel over 2016. In de tabel staan drie cijfers over de samenloop van reguliere ondertoezichtstelling en jeugdhulp met verblijf en een cijfer over het aantal jongeren met reguliere voogdij zonder dat daar een reguliere ondertoezichtstelling aan vooraf ging.