Personen met re-integratievoorzieningen, 4e kw. 2017

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).