Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2013-2014

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) uit de schooljaren 2013/’14 en 2014/’15, per RMC-regio en arbeidsmarktregio.
Maatwerktabellen over vso- en pro-uitstromers uit de schooljaren 2013/’14 en 2014/’15 per RMC-regio en per arbeidsmarktregio. Voor het cohort 2013/’14 betreft het de arbeidsmarktkenmerken een jaar na uitstroom en voor het cohort 2014/’15 de arbeidsmarktkenmerken direct na uitstroom.
De tabellen tonen het aandeel uitstromers met werk en met een uitkering, de wekelijkse arbeidsduur, het aandeel werknemers en het aandeel met een bijstandsuitkering en met een Wajong uitkering. Opdrachtgever: ministerie van OCW.