Voorlopige financiële kengetallen 2016

Voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen en aandeel in de totale bedrijfsopbrengsten van zorginstellingen over 2016.
Tabel bevat voorlopige cijfers over de grenswaarden van financiële kengetallen en het aandeel in de totale bedrijfsopbrengsten van zorginstellingen over 2016. Opdrachtgever: Ministerie van VWS.